Blogpress

Even more in 140 characters.
18
Kwi

3. Badanie moczu

Badanie moczu obejmuje: badanie fizykochemiczne, badanie morfotyczne (badanie osadu moczu) – przeprowadzane po stwierdzeniu zmian w…

17
Kwi

4. Cholesterol

(4, 'Jak interpretować wyniki podstawowych badań medycznych – CHOLESTEROL', ' CHOLESTEROL \r\n Cholesterol jest podstawowym sterydem…

16
Kwi

5. Trójglicerydy

(5, 'Jak interpretować wyniki podstawowych badań medycznych – TRÓJGLICERYDY', ' TRÓJGLICERYDY \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n TRÓJGLICERYDY \r\n…