(4, 'Jak interpretować wyniki podstawowych badań medycznych – CHOLESTEROL’, ’

CHOLESTEROL

\r\n

Cholesterol jest podstawowym sterydem syntetyzowanym w organizmie człowieka, a także przyjmowanym w licznych pokarmach. Jest\r\n to biała, woskowata substancja, która nie rozpuszcza się w wodzie, \r\nużywana do budowy błon komórkowych i produkcji hormonów płciowych \r\n(testosteron, estrogen), kwasów żółciowych, hormonów stresu (kortyzon, \r\nadrenalina, noradrenalina). Dlatego bez cholesterolu nie moglibyśmy żyć.\r\n Odgrywa on ogromną rolę przy produkcji witaminy D.

\r\n

Przyjmujemy\r\n go bezpośrednio z pożywieniem, ale w organizmie także trwa jego \r\nprodukcja. Zajmuje się tym przede wszystkim wątroba i w mniejszych \r\nilościach skóra oraz jelito.Przeciętnie w organizmie ludzkim znajduje \r\nsię ciągle ok. 60 mg cholesterolu, z czego ok. 2/3 przypada na mięśnie \r\nszkieletowe, tkankę tłuszczową i skórę. Pozostała część wchodzi w skład \r\nlipoprotein krwi oraz w skład błon komórkowych pozostałych tkanek. Ok. 2\r\n g cholesterolu dziennie jest spożytkowane do syntezy kwasów żółciowych.\r\n Wraz z kałem tracimy dziennie ok. 1 g cholesterolu.Organizm dysponuje \r\nrównież mechanizmami regulacji poziomu produkcji własnego cholesterolu i\r\n regulacji jego poziomu we krwi.

\r\n

Dlaczego\r\n więc cholesterol jest traktowany jak przekleństwo? Czyżby matka natura \r\npopełniła błąd?Przez wiele lat uważano wysokie poziomy cholesterolu za \r\nczynnik zwiększający ryzyko udarów mózgu i zawałów serca.Badania \r\nprowadzone w latach 90-tych XX wieku wykazały, ze zapobieganie chorobom \r\nserca i układu krwionośnego poprzez obniżanie poziomu cholesterolu nie \r\njest najlepszą drogą. Zwłaszcza, że obniżanie to przeprowadza się z \r\nużyciem farmaceutyków, które powodują wzrost zagrożenia rakiem.W każdym \r\nbądź razie niskie stężenie cholesterolu w organizmie nie jznaczy, że \r\nmamy dobre zdrowie\r\n a może  przyczyniać się do wzrostu skłonności do depresji, lęku, \r\nmelancholii (związane jest to z wpływem cholesterolu na przemianę \r\nhormonów, m.in. serotoniny – „hormonu szczęścia”). Niski poziom \r\ncholesterolu może również zmniejszać szanse przeżycia u chorych na \r\nnowotwory.

\r\n

 Więc jak jest z tym cholesterolem?Okazuje\r\n się, że zasadniczym czynnikiem powodującym szereg zagrożeń jest nie \r\ntyle poziom cholesterolu, ale produkty jego utleniania.Do ich \r\npowstawania dochodzi podczas  stresu oksydacyjnego. Kompleksy \r\ncholesterolu LDL z wolnymi rodnikami są zabójcze. Źródłem utlenionego \r\ncholesterolu są przede wszystkim typowe produkty „fast food” – frytki, \r\nhamburgery i inne produkty spożywcze poddane przemysłowej obróbce. A \r\nwięc znów kłania się nam dieta – dodajmy: nieprawidłowa dieta.Utleniony \r\ncholesterol chętnie odkłada się na ściankach naczyń krwionośnych \r\n(zwłaszcza na złogach mineralnych) hamując dopływ krwi do mózgu, nerek, \r\nnarządów płciowych, kończyn i serca. W konsekwencji prowadzi to do \r\nchoroby wieńcowej, impotencji, odkładania się kamieni żółciowych i \r\npogarszania pracy mózgu.

\r\n

Cholesterol posiada trzy frakcje:

\r\n

    \r\n

  • LDL(ang. – Low-Density Lipoproteins)\r\n niskiej gęstości lipoproteina (tzw. „zły” cholesterol) nie powinien \r\nprzekraczać w  zasadzie  135 mG/dL (miligrama na decylitr), 
  • \r\n

  • VLDL(ang. – Very Low-Density Lipoproteins)\r\n bardzo niskiej gęstości lipoproteina (jest składnikiem wyjściowym do \r\npowstania  LDL   cholesterolu wytwarzanego przez wątrobę)
  • \r\n

  • HDL(ang. – High-Density Lipoproteins) wysokiej gęstości lipoproteina (tzw. „dobry cholesterol”):
  • \r\n

\r\n

         –    dla kobiet norma przewiduje 40 – 80 mG/dL 

\r\n

         –    dla mężczyzn 35 – 70 mG/dL

\r\n

HDL\r\n cholesterol  i LDL cholesterol budują wraz z malutkimi molekułami \r\ntłuszczu całkowity cholesterol, czyli tzw. chylomikron.

\r\n

Uważa\r\n się, że zły” cholesterol LDL jest bezpośrednim sprawcą choroby \r\nniedokrwiennej serca. Im więc wyższy jest jego poziom, tym większe jest \r\nryzyko wystąpienia tego schorzenia. LDL odpowiada za dostarczanie całej \r\nfrakcji cholesterolowej bezpośrednio do komórek jako budulca niezbędnego\r\n w procesach ich regeneracji. To dostarczanie jest jednak pod kontrolą – w zależności od zapotrzebowania komórki na budulec. Przypuszcza się jednak, że utleniony LDL\r\n jest w stanie „ominąć” zabezpieczenia („check points”- „bramki \r\nkontrolne”) i wprowadzić do komórki „nie zamówiony” cholesterol. I \r\ndopiero nagromadzenie utlenionego cholesterolu grozi miażdżycą naczyń \r\nkrwionośnych.

\r\n

„Dobry”\r\n cholesterol HDL odgrywa kluczową rolę w przemianie tłuszczów. Jest on \r\nproteiną odpowiedzialną za transport utlenionego cholesterolu i \r\ntrójglicerydów (ciał tłuszczowych we krwi) z całego organizmu do \r\nwątroby. Tam z wymienionych produktów wyprodukowana zostanie żółć, która\r\n zostanie z czasem wydalona przez jelita.HDL wypłukuje więc  LDL \r\ncholesterol ze ścianek naczyń krwionośnych. Dzięki temu zachowana jest \r\nwiększa elastyczność naczyń. HDL nie dopuszcza w ten sposób do \r\npowstawania ich miażdżycy. Im  wyższy więc poziom HDL, tym mniejsze\r\n jest ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. Twój organizm \r\nposiada możliwość podwyższania własnego poziomu HDL cholesterolu wskutek\r\n zmian biochemicznych zachodzących w wyniku m.in. regularnego wysiłku \r\nfizycznego.

\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

\r\n

CHOLESTEROL

\r\n

\r\n

150 – 200 mG/dL

\r\n

\r\n

Uwaga!\r\n Często jako górną granicę normy podaje się zazwyczaj 200 mG/dL, choć \r\nzdarza się spotkać w literaturze fachowej aż 260 mG/dL.

\r\n

Różnice\r\n wynikają z przyjętych norm stosowanych w różnych krajach o odmiennych \r\nsystemach  żywienia. Na Zachodzie górna norma – to zazwyczaj 200 \r\nmG/dL, w Japonii – 150 mG/dL. Podwyższony poziom cholesterolu może \r\nwynikać z niedoczynności tarczycy. Tę zależność wykryli naukowcy z \r\nOxfordu.Zaburzenia przemiany cholesterolu są przyczyną miażdżycy \r\n(odkładanie się cholesterolu w ściankach naczyń krwionośnych) i kamicy \r\nżółciowej (odkładanie się złogów cholesterolu w pęcherzyku \r\nżółciowym).Jedną z przyczyn zwiększania się poziomu cholesterolu jest \r\nzjadanie tłuszczów zwierzęcych z solą. To sól wiąże tłuszcze, co \r\nprowadzi do miażdżycy (i nie tylko sól kuchenna, ale również sole \r\nmineralne – wapniowe, magnezowe i inne,  zawarte zwłaszcza w \r\nwypijanych wodach wysokomineralizowanych, tak reklamowanych w \r\nmediach).Zbyt wiele tłuszczów zwierzęcych w połączeniu z solą – to \r\nrównież niebezpieczeństwo pojawienia się kamieni w woreczku żółciowym, \r\npęcherzu moczowym i drogach moczowych. Dzieje się tak dlatego, że \r\norganizm zaczyna wytwarzać nadmiar śluzu, który w połączeniu z \r\ncholesterolem może przemieniać się w ciepłym wnętrzu ciała w kamienie.

\r\n

W zasadzie górny poziom cholesterolu we krwi dla konkretnego wieku nie powinien przekraczać:

\r\n

< 20 r. ż.                        –              < 150 mG/dL

\r\n

   20 – 29 r. ż.                –              < 180 mG/dL

\r\n

   30 – 39 r. ż.                –              < 200 mG/dL

\r\n

> 40 r. ż.                        –              < 220 mG/dL.

\r\n

Prawdę mówiąc, nie poziom złego cholesterolu jest najważniejszy. Najbardziej istotne znaczenie ma wartość stosunku ilości całkowitego cholesterolu do ilości „dobrego” cholesterolu HDL. Tak określony współczynnik nosi nazwę RATIO i powinien mieć wartość:

\r\n

– dla mężczyzn                        < 4,0

\r\n

– dla kobiet                            < 3,5

\r\n

Udowodniono również naukowo, że HDL cholesterol nie tylko zapobiega rozwojowi miażdżycy, ale chroni nas przed nowotworami.

\r\n

Jeszcze\r\n kilka słów na temat określania poziomu cholesterolu LDL.Zdarza się, że \r\nlekarze zlecają badanie poziomu LDL bez uwzględnienia poziomu HDL i ’, '2013-05-10′, 'w’),