17 kwietnia 2020 Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny wydali komunikat w sprawie wykonywania szczepień w czasie pandemii COVID-19
z rekomendacją wznowienia bieżącej realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci:
1. Szczepień na oddziałach noworodkowych.
2. Szczepień obowiązkowych w warunkach ambulatoryjnych, zwłaszcza podawanych zgodnie z PSO w pierwszych dwóch latach życia dziecka.
3. Szczepień z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których istnieją szczególne wskazania zdrowotne dla szczepień.
4. Szczepień poekspozycyjnych przeciwwściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej, WZW typu B, według wskazań medycznych we wszystkich grupach wieku,
5. Realizacji innych szczepień ochronnych, których konieczność podania lub dokończenie wynika z Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Rekomenduje się ponadto upowszechnienie szczepień:

1. Przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60 roku życia i przewlekle chorych, ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc.
2. Przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży.