Opiekunowi dziecka do skończenia 8 roku życia, przysługuje dwutygodniowe zwolnienie z pracy na rzecz sprawowania opieki nad dzieckiem.
Świadczenie uzyskuje na podstawie złożenia u pracodawcy druku Z-15A,i dostarcza je bezpośrednio do kadr, bez wizyty u lekarza.
Jeżeli u dzieci starszych do 14 roku życia istnieje konieczność sprawowania opieki, udzieli go lekarz poz, po wcześniejszym zebraniu wywiadu telefonicznego pod numerem telefonu 722 218 168 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 11.00.
Należy przygotować dane opiekuna i dziecka oraz zakładu pracy.
Ponadto podkreśla się, że jest to czas kwarantanny społeczeństwa, który powinniśmy spędzać w domu w izolacji.