Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
 • telefonicznie

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Z dniem 1 października 2017 roku na terenie miasta Bydgoszczy świadczenia udzielane będą w następujących miejscach:

 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19
 • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny Im. Tadeusza Borowicza w Bydgoszczy, ul. Kurpińskiego 5
 • Fundacja Zdrowie dla Ciebie – Przychodnia Tatrzańska,ul. Witkiewicza 1
 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy Im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy:
  Dzieci do 18 roku życia, ul. Chodkiewicza 44 – Budynek A
  Dorośli – Fundacja Zdrowie dla Ciebie ul. Kr. Jadwigi 16
  Numer telefonu lekarza dyżurującego – 52 566 66 65