Morfologia krwi dostarcza najwięcej informacji o kondycji Twojego organizmu. Obejmuje ona przede wszystkim oznaczanie:

  • stężenia hemoglobiny HGB
  • liczby krwinek białych – WBC, czerwonych – RBC i płytkowych -PLT
  • wskaźnika hematokrytowego HCT (procentowa objętość krwinek czerwonych)
  • objętości krwinki – MCV
  • średniej wagi hemoglobiny w krwince – MCH
  • procentowego składu krwinek białych
  • wskaźnika barwnego
  • ocenę rozmazu ze szczególnym zwróceniem uwagi na morfologię

poszczególnych rodzajów komórek- m.in. średniej objętości krwinki MCV.

Wszelkie badania – czy to krwi, czy to moczu, czy też inne, należy zawsze wykonywać na czczo, ponieważ posiłek ma wpływ na jakość wyników. Najlepiej jest, aby ostatni posiłek (w miarę lekki z minimalna ilością tłuszczów i cukru) był spożyty co najmniej 12 godzin przed badaniem.Uwaga ta dotyczy również zażywania leków. Jeżeli je stosujemy systematycznie – to musimy powiedzieć o tym lekarzowi przed skierowaniem na badania. Normy tu podane mogą się nieco różnić od norm stosowanych w różnych pracowniach analitycznych. Dlatego należy wszelkie wyniki przeczytać bardzo dokładnie i skonsultować się z lekarzem. Niewłaściwy wg osoby zainteresowanej – wynik nie musi oznaczać od razu ciężkiej choroby.

Zanim przejdziemy do podania norm jeszcze kilka słów na temat jednostek w nich stosowanych. Obecnie aparatura analityczna podaje zazwyczaj wyniki badań w nowych jednostkach międzynarodowych, ale zdarzają się i jednostki starsze. W miarę możliwości przedstawione zostaną więc normy w różnych stosowanych dzisiaj jednostkach.

Jakie więc są te jednostki i co oznaczają?

G/Lgram na litr

G/dL gram na decylitr = gram na 0,1 litra

mG/dL miligram na decylitr = 0,001grama na 0,1litra = 10-3grama na 0,1litra

?L mikrolitr = 0,000 001 litra = 10-6 litra

mmol/l milimol na litr = 0,001 mola na litr

itd.

A teraz przejdźmy już do norm.

 

HGB HEMOGLOBINA